Buro InBewust

Systemische coaching & Ervaringsdeskundigheid

SYSTEMISCHE COACHING

                                                                                                                  

 SYSTEEM
Ieder persoon is onderdeel van een systeem. Een leefsysteem, een werksysteem , een gezins- en familiesysteem. Het systeem waarin je je begeeft roept gedrag op, iedere actie vraagt om een reactie. Het familiesysteem waar je vandaan komt vormt een onbewuste voedingsbodem van jouw gedrag. Later worden deze gedragspatronen bewust en onbewust aangevuld door gedrag wat jij ontwikkelt in relatie tot jouw eigen ervaringen. 

GEDRAG
Wanneer gedrag zich herhaalt ontstaat een gedragspatroon. Sommige gedragspatronen ontstaan bewust, andere patronen ontstaan onbewust. Sommige gedragspatronen zijn prettig, sommige niet. Gedragspatronen dienen om te kunnen functioneren in het systeem waar je vandaan komt of waar je je in begeeft.

INZICHT
Wat nu als bepaalde patronen je in de weg gaan staan? Of zich zo gaan ontwikkelen dat je er geen grip meer op hebt? Wat als een bepaald gedragspatroon jouw levensgeluk in de weg staat ? En wat als jij een gedragspatroon zou willen doorbreken, maar je niet weet hoe?

INVLOED
Buro InBewust biedt de mogelijkheid om vanuit systemisch perspectief op onderzoek te gaan naar de oorsprong en de functie van terugkerend gedrag. Inzicht in de oorsprong en functie van bepaalde gedragspatronen biedt de mogelijkheid om invloed uit te oefenen en je gedragspatroon bewust te doorbreken. 

 

Systemische coaching o.a.voor :
Individuele coaching  
Familie coaching
Loopbaan coaching
Reintegratie coaching
Team coaching 


 
COACHING VANUIT ERVARINGSDESKUNDIGHEID

                                                                                                                                            

(H)ERKENNING
Op basis van herkenning, erkenning en begrip van ‘binnenuit’ wordt aangesloten op de principes van herstelondersteunende zorg, methodische zelfhulp en de kernwaarden van ervaringsdeskundigheid.

HERSTEL
Het kenmerk van coaching vanuit ervaringsdeskundigheid is dat de eigen ervaring en kennis van de coach in dienst staat van het herstelproces van de ander. Onder het herstelproces wordt verstaan: het unieke, persoonlijke proces waarin de persoon het eigen leven weer inhoud geeft. Het herstelproces leidt tot een hernieuwd zelfgevoel en identiteit.

EIGEN REGIE
Bij coaching vanuit ervaringsdeskundigheid ligt de nadruk op het verkrijgen en ontwikkelen van inzicht en invloed op de eigen regie met oog voor het systeem waarin men zich begeeft.

Indien gewenst wordt een combinatie van systemische coaching en coaching vanuit ervaringsdeskundigheid aangeboden.  

 

Ervaringsdeskundigheid o.a. op het gebied van:
Familie/Naasten GGZ
Kopp / Brus 
Eetstoornissen 


   

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________